Dron akademie není jen škola!

Kurzy "nejen" pro začínající piloty dronu

 
ŠKOLENÍ PILOTŮ

TEORETICKÁ PŘÍPRAVA PRO PILčOTY DRONŮ......................................................................................CENA: 7.600 Kč

DÉLKA: 2 DNY

CENA: 7.600 Kč bez DPH

VHODNÉ PRO:

Klienty, kteří mají zkušenosti s létáním, ale neorientují se v právních předpisech vzdušného prostoru nebo nerozumí řeči leteckého provozu.

OBSAH KURZU:

•    Úvod do legislativního rámce ČR
•    AIP – rozdělení vzdušného prostoru
•    Předpisy řady L
•    Provozní postupy
•    Plánování a provedení letu
•    Základy letu

Při výuce vycházíme ze základního předpisu vzdušného prostoru, kterým je zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána a v neposlední řadě Leteckým předpisem L2 Doplněk X  určujícím pravidla létání bezpilotních letadel.

PROFESIONÁLNÍ PILOT DRONU...............................................................................................................CENA: 16.500 Kč

DÉLKA: 3 DNY

CENA: 16.500 Kč bez DPH

(Cena zahrnuje: kompletní kurz, přípravu na zkoušky, studijní materiály, bezpilotní letadlo pro výcvik, pronájem letiště/haly, malé občerstvení).

VHODNÉ PRO: Budoucí profesionální piloty.

CÍL KURZU: Úspěšně absolvovat přezkoušení na ÚCL a následně získat povolení k leteckým pracím. Detaily níže.

OBSAH KURZU: Třídenní kurz je rozdělen na teoretickou výuku a praktický výcvik. Dron akademie využívá pro účely teoretické výuky vlastní nebo moderně vybavené     vysokoškolské učebny pro práci s programy k postprodukci. Praktický výcvik je     zajištěn na letištní ploše nebo v případě nepříznivého počasí v kryté hale.

Teoretická výuka

• Úvod do legislativního rámce ČR
• AIP – rozdělení vzdušného prostoru
• Předpisy řady L
• Provozní postupy
• Plánování a provedení letu
• Základy letu
• Lidská výkonnost a omezení
• Základy zpracování foto/video záznamů (postprodukce).

Praktický výcvik

• Seznámení s programem praktického výcviku
• Předletová příprava
• Vyzkoušení základních i pomocných funkcí
• Kalibrace kompasu
• Vzlet a přistání
• Letové manévry za asistence zkušených pilotů UA (cca 60 min)

Praktický výcvik na simulátoru – probíhá vždy dle pokynů instruktora, který dále určí, zda si účastník kurzu vyzkoušel základní prvky letu a dostatečně si osvojil základy ovládání vysílače pro reálný let.

Cílem kurzu je vychovat a vycvičit profesionální piloty dronů, kteří se s bezpilotním letadlem chystají užívat vzdušný prostor České republiky. Tento prostor je přístupný k létání za podmínek stanovených zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána, a při dodržení pravidel létání, která stanovují postupy při létání ve vzdušném prostoru. Pravidla létání stanoví prováděcí předpis.

DĚTSKÝ LETECKÝ DEN..................................................................................................................CENA: 2.500 Kč/5.000 Kč

DÉLKA: 1 DEN/2 DNY

CENA: 2.500 Kč/5.000 Kč bez DPH

VHODNÉ PRO: Děti od 4 let

OBSAH KURZU:

Seznámení s dronem a pravidly létání ve vzdušném prostoru.
Seznámení s ovládacím softwarem.
Ovládání dronu a plnění úkolů.

Naše společnost pořádá výcvikové kurzy a letecké dny i pro ty nejmenší. Naučíme děti hravou formou pilotovat dron, využívat jeho potenciál a to vždy bezpečnou cestou. Naší snahou je předat naše zkušenosti a poznatky mladým generacím, pro které je právě tato technologie tvořena a věříme, že v blízké budoucnosti bude pilotování dronu nezbytné.

Seznámení s dronem

•Technologie    
V první řadě naučíme děti provádět předvzletovou kontrolu dronu, tak aby si už v jejich útlém věku uvědomovaly, jak je důležité dbát na bezpečnost. Přeci dron není jen hračka, ale také věc, která dokáže způsobit materiální škody i fyzické úrazy.

•Pravidla létání
Nedílnou součástí létání s dronem je poznatek pravidel určených pro provoz bezpilotního stroje. Víme, že i dospělý má mnohdy problém ze začátku plně porozumět pravidlům a zákonům potřebných k létání. Proto, našim cílem je dětem vysvětlit základní pravidla zábavnou formou tak, aby byla rychle pochopitelná a snadno zapamatovatelná.

•Software dronu
Součástí dronu je nejen letový ovladač dronu, ale také software rozšiřující funkce dronu. A to je o důvod víc, proč dětem vysvětlit, jak tento software používat, jaké jsou jeho přednosti a co určité funkce nabízí.

Ovládání dronu a plnění úkolů

• Létání mezi balónky a plnění úkolů
Učíme děti létat zábavnou formou a to například ve čtverci mezi ukotvenými balónky, tak, aby se naučili základy ovládání dronu.
Pokud dítě tyto úkony zvládá, je postavena tzv. opičí dráha za pomocí ukotvených vznášejících se balónků a dítě má za úkol tuto dráhu proletět bezpečnou formou.

Postupně se přidávají úkoly, které směřují nejen na létání, ale na využití kamery, kdy mají děti za úkol natočit a vyfotit předem určené záběry.

Kurz může být dvoudenní (první den seznámení s dronem, pravidly létání a funkcemi + létání na simulátoru, druhý den praktický výcvik) nebo jednodenní (létání na simulátoru s povídáním o dronech a létání + praktický výcvik). Dvoudenní kurz doporučujeme dětem od 10 let.

POVOLENÍ K LÉTÁNÍ A LETECKÝM PRACÍM............................................................................................CENA: 22.500 Kč

DÉLKA: S NÁMI NEMUSÍTE ČEKAT ROK, DO 4 MĚSÍCŮ VÁM ZAJISTÍME POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ LETECKÝCH PRACÍ + 3 DNY VÝUKA

CENA: 22.500 Kč bez DPH

VHODNÉ PRO: Budoucí profesionální piloty.

OBSAH KURZU: Kurz profesionálního pilota dronu + povolení k provozování leteckých prací.

Teoretická a praktická příprava na zkoušku u ÚCL. Poskytnutí a absolvování cvičných testů. Vypracování provozní příručky. Vyřízení veškeré dokumentace včetně pojištění vašeho dronu, registrační značky dronu aj., komunikace s ÚCL. Zajištění přezkoušení před ÚCL. Získání povolení k provozování leteckých prací, na které díky nám nebudete čekat rok, ale obdržíte ho do 4 měsíců.

single image
loader

Jméno:*
Telefon:
-
E-mail:*
Datum:*
Mam zájem o kurz:

Dron akademie Vám pomůže získat potřebné

certifikáty a dokumenty pro Vaše létání

 

 custom_html

custom_html

custom_html


X

+420 266 199 224
Prvního pluku 320/17
186 00 Praha 8

Prvního pluku 320/17

186 00 Praha 8

Close